• Sprawozdanie finansowe za rok 2022
  Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022 Uchwała o podziale zysku za rok 2022 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.
  Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. … Czytaj więcej.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  Sprawozdanie finansowe spółki Elektra S.A. za okres 01.01.2021-31.12.2021 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w 2021 r Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 … Czytaj więcej.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.
  Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. … Czytaj więcej.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.
  Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z … Czytaj więcej.
 • Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. … Czytaj więcej.
 • Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. … Czytaj więcej.
 • Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. … Czytaj więcej.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.
  Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 398 w zw. z art. … Czytaj więcej.
 • Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. … Czytaj więcej.
 • Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
  Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. … Czytaj więcej.
 • Sprawozdanie za rok 2019
  Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019 Sprawozdanie z działalności spółki Elektra S.A. w okresie od 01.01.2019 do … Czytaj więcej.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.
  Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. … Czytaj więcej.