Wpisy z kat. akcjonariusze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd spółki pod firmą Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461047, NIP 7010379536, REGON 146667113, o kapitale zakładowym 7.900.000 zł w całości wpłaconym (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022…

Czytaj dalejNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 20 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej…

Czytaj dalejZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe spółki Elektra S.A. za okres 01.01.2021-31.12.2021 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w 2021 r Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 finansowego Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021

Czytaj dalejSprawozdanie finansowe za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej…

Czytaj dalejZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 20 kwietnia 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka…

Czytaj dalejZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 stycznia 2021 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.…

Czytaj dalejPiąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 stycznia 2021 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.…

Czytaj dalejCzwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.Dokumenty…

Czytaj dalejTrzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 398 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 16 listopada 2020r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka C piętro VIII. Porządek…

Czytaj dalejNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania