Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.Dokumenty…

Czytaj dalejTrzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 398 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 16 listopada 2020r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka C piętro VIII. Porządek…

Czytaj dalejNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.Dokumenty…

Czytaj dalejDrugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.Dokumenty…

Czytaj dalejPierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Sprawozdanie za rok 2019

Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Elektra S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019 Sprawozdanie z działalności spółki Elektra S.A. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe spółki Elektra S.A. za okres 01.01.2019-31.12.2019

Czytaj dalejSprawozdanie za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 18 czerwca 2020r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33…

Czytaj dalejZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Praca biura w czasie pandemii Covid-19

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, wprowadzamy czasowe ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie spółki Elektra. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie, dzwoniąc na Infolinię 801 888 800 w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Czytaj dalejPraca biura w czasie pandemii Covid-19

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania