Pomiary energii

Czym jest system FCSMS by energyBIS?

Nawet najlepszy system ewidencji i monitorowania zużycia nie gwarantuje optymalizacji kosztów i trwałego utrzymania parametrów w zmieniających się: otoczeniu prawnym i biznesowym. Potrzebna jest optymalna konfiguracja i okresowa interpretacja wyników oraz typowanie usprawnień w zmieniających się warunkach dostaw, taryf, zmian prawnych i parametrach biznesowych zużycia energii.

Dlatego FCSMS by energyBIS jest połączeniem usług doradczych w zakresie zarządzania energią FOKUS Consulting Sp. z o.o. przy wsparciu systemu pomiarów i ewidencji energii energyBIS.

Usługa doradcza gwarantuje analizę i pełne dopasowanie funkcji oraz zadań systemu do potrzeb przedsiębiorstwa. Pozwala na optymalną konfigurację systemu, okresową kontrolę założeń oraz zapewnia fachową interpretację wyników i typowanie usprawnień. FCSMS warto mieć z takich powodów, dla których warto mieć system antywirusowy na komputerach firmowych.

FCSMS by energyBIS umożliwia monitorowanie faktycznego zużycia i wykorzystania nie tylko energii elektrycznej, ale wszystkich rodzajów energii oraz czynników, wpływających na ich zużycie np. temperatury. Umożliwia tworzenie modeli zużycia energii, tworzenie prognoz, przeprowadzanie analizy taryf, porównanie oddziałów oraz analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle sektora (benchmarking). Gwarantuje automatyczne generowanie oraz dystrybucję raportów.

Zarządzanie energią

Wyzwaniem jest optymalizacja kosztów energii. Aby realizować cele należy: ewidencjonować, monitorować i analizować zużycie energii w przedsiębiorstwie z pomocą systemu FCSMS. Jest to unikalne połączenie usług doradczych w zakresie zarządzania energią, zgodnych z metodologią ISO 50001 i systemu informatycznego. W łatwy i szybki sposób i z dowolnego miejsca można nie tylko sprawdzić wynik energetyczny przedsiębiorstwa, ale również z wyprzedzeniem zareagować na działania niepożądane, skutkujące naliczeniem kar lub wygenerowaniem strat.

FCSMS by energyBIS to nie tylko technika, ale przede wszystkim funkcje „miękkie” jak: kontrola faktur, dokumentowanie i zabezpieczenie przed nieuprawnionym poborem energii i karami umownymi. Dokumentowanie przerw w dostawach pozwala wyegzekwować od dystrybutora właściwą jakość dostaw, a w przypadku naruszeń, ulgi i rabaty w opłatach. System daje możliwość konfiguracji alarmów dotyczących kluczowych parametrów zużycia i wykorzystania energii oraz odnoszenie ich do danych zewnętrznych (wskaźniki zużycia na m2 powierzchni, temperaturę czy jednostki produkcji). W zakresie wymiany danych daje możliwość integracji z systemami ERP oraz innymi zdalnymi urządzeniami pomiarowymi np. stacją pogody.

Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację znaczących obszarów zużycia energii przedsiębiorstwa, w których energia może być wykorzystywana efektywniej, co może być podstawą do podejmowania świadomych i uzasadnionych ekonomicznie decyzji biznesowych.

System FCSMS energyBIS opiera się na najnowszych rozwiązaniach z dziedziny informatyki wykorzystując technologie: Biznes Inteligence, Data Mining i Predictive analitycs znane z bankowości czy branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu system w kilku krokach pozwala na modelowanie i prognozowanie zużycia energii na podstawie danych historycznych zużycia energii i czynników wpływających na to zużycie. System pozwala na zdefiniowanie grup odbiorców i dedykowanych raportów z odpowiednim zakresem danych oraz ich automatyczną dystrybucję.

Moduł wizualizacji wyników pozwala na wyświetlenie trendów historycznego zużycia energii, obserwację w czasie rzeczywistym oraz prognozy zużycia. Pozwala na porównanie planowanego zużycia z rzeczywistym oraz na analizę wskaźnikową zużycia energii z wizualizacją różnych typów danych na jednym interaktywnym wykresie. System pozwala na wprowadzenie wielkości określających taryfy energetyczne i porównanie ich między sobą pokazując czy obecna taryfa jest optymalnym kosztowo rozwiązaniem. Unikatową funkcjonalnością systemu jest baza danych porównawczych dla różnych sektorów przemysłowych lub poszczególnych procesów energetycznych pozwalająca na porównanie przedsiębiorstwa z innymi odbiorcami z tej samej branży lub średnim bądź najlepszym wynikiem.

Źródła danych pomiarowych

Koncentrator danych pobiera dane dotyczące poszczególnych parametrów zużycia energii z licznika energii i innych liczników do których system ma dostęp. Koncentrator danych może również pobierać dane z systemów PLC, ERP lub innych systemów pomiarowych, udostępniających dane mających wpływ na na zużycie energii np. temperatury ze stacji pogodowej.

Dane przesyłane są do systemu za pomocą istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, bezprzewodowo lub za pomocą istniejących sieci informatycznych. System gromadzi dane, obrabia je i analizuje wykrywając anomalie w normalnym wykorzystaniu energii i alarmując odpowiedni personel u odbiorcy energii lub wysyłając instrukcje wyłączenia do sprzężonego systemu PLC u odbiorcy (Strażnik mocy, alarmy). System pozwala upoważnionym pracownikom odbiorcy energii na dostęp do zgromadzonych w systemie danych poprzez przejrzysty interfejs użytkownika.

Użytkownicy mogą przeglądać dane historyczne, tworzyć modele i prognozy zużycia energii, analizować taryfy i prowadzić analizę porównawczą efektywności wykorzystania energii. Modele i prognozy stworzone przed użytkowników lub opiekunów odbiorcy energii mogą być wykorzystywane do aktualizacji zamówionego wolumenu energii lub mocy.

Komunikacja

 • Komunikacja z wszystkimi licznikami energii elektrycznej, w szczególności liczniki
  • Pozyton
  • JM-Tronik
  • Landis
  • Elster
  • Apator
  • Itron
 • Obsługa protokołów:
  • DLMS
  • IEC
  • ModBUS
  • M-BUS
  • BACNet
  • KNX
 • Komunikacja z licznikami wody, gazu, ciepła

System udostępniany jest za pośrednictwem odpowiednio zabezpieczonej chmury obliczeniowej, dzięki czemu nie zajmuje zasobów IT klienta. Wszystkie dane pomiarowe oraz raporty i analizy przechowywane są na serwerach EnMS Polska Sp. z o.o., partnera technologicznego FOKUS Consulting Sp. z o.o.. Wykorzystanie zasobów chmury pozwala na szybkie wdrożenie i konfigurację usługi przez ekspertów firmy doradczej oraz jej bezproblemowe skalowanie w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Główne funkcje systemu

 • Możliwości systemu – zamień dane w informacje:

  • Konfiguracja, opieka i wsparcie decyzji firmy doradczej.
  • Monitorowanie faktycznego zużycia wszystkich rodzajów energii w czasie rzeczywistym.
  • Monitorowanie czynników wpływających na zużycie energii – wielkości produkcji, stanu urządzeń, zmiennych środowiskowych itp.
  • Tworzenie modeli i prognoz zużycia energii dla potrzeb budżetu.
  • Analiza opłacalności zmiany taryf dla energii elektrycznej i gazu ziemnego.
  • Benchmark – analiza efektywności energetycznej organizacji na tle branży.
  • Automatyczne generowanie oraz dystrybucja raportów.
  • Tworzenie i rozsyłanie do wybranych osób alarmów w przypadku przekroczeń zakładanego zużycia (Strażnik Mocy).
  • Przekazywanie / wymiana danych do innych systemów informatycznych.

  Dodatkowe zalety systemu:

  • Intuicyjność i łatwość obsługi. Przejrzysty interfejs Metro UI.
  • Dostęp do danych z dowolnego miejsca.
  • Interaktywne wykresy, raporty i dashboardy.
  • Modelowanie procesów – machine learning.
  • Łatwość integracji z istniejącymi systemami pomiarowymi.
  • Analiza wskaźnikowa.
  • Podejście procesowe do zarządzania zużyciem energii, zgodne z ISO 50001.

Jesteś zainteresowany systemem pomiaru i ewidencji energii?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia: 801 888 800