Oświetlenie

Bezpieczna optymalizacja kosztów energii elektrycznej.

Nawet najlepszy system ewidencji i monitorowania zużycia nie gwarantuje optymalizacji kosztów i trwałego utrzymania parametrów w zmieniających się: otoczeniu prawnym i biznesowym. Potrzebna jest optymalna konfiguracja i okresowa interpretacja wyników oraz typowanie usprawnień w zmieniających się warunkach dostaw, taryf, zmian prawnych i parametrach biznesowych zużycia energii.

Dlatego FCSMS by energyBIS jest połączeniem usług doradczych w zakresie zarządzania energią FOKUS Consulting Sp. z o.o. przy wsparciu systemu pomiarów i ewidencji energii energyBIS.

Usługa doradcza gwarantuje analizę i pełne dopasowanie funkcji oraz zadań systemu do potrzeb przedsiębiorstwa. Pozwala na optymalną konfigurację systemu, okresową kontrolę założeń oraz zapewnia fachową interpretację wyników i typowanie usprawnień. FCSMS warto mieć z takich powodów, dla których warto mieć system antywirusowy na komputerach firmowych.

FCSMS by energyBIS umożliwia monitorowanie faktycznego zużycia i wykorzystania nie tylko energii elektrycznej, ale wszystkich rodzajów energii oraz czynników, wpływających na ich zużycie np. temperatury. Umożliwia tworzenie modeli zużycia energii, tworzenie prognoz, przeprowadzanie analizy taryf, porównanie oddziałów oraz analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle sektora (benchmarking). Gwarantuje automatyczne generowanie oraz dystrybucję raportów.

Profesjonalna optymalizacja oświetlenia

Głównym celem wymiany oświetlenia oprócz redukcji kosztów energii elektrycznej jest zapewnienie komfortu świetlnego pracownikom. Norma 12464-1:2012 zwraca uwagę na wykorzystanie światła dziennego oraz tzw. komfort świetlny, którego miarą jest rozkład luminancji. Wadą źle dobranego oświetlenia LED jest często zbyt duża światłość, powodująca efekt olśnienia.  Optymalna światłość dla człowieka wynosi 2000 cd/m² i zgodnie z normą, powinna być dobrana w symulacji komputerowej, potocznie nazywanej fotometrią.

Kolejnym celem powinno być maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Odpowiednie dobranie oświetlenia, polega na jego uruchamianiu wyłącznie w sytuacji niedoboru światła dziennego. Nowoczesne systemy oświetleniowe i lampy z automatyczną regulacją natężenia oświetlenia potrafią ten cel zrealizować. Kompletny projekt uwzględnia stosowanie lamp o zróżnicowanych parametrach i sposobie działania, ponieważ takie podejście wymusza zróżnicowane otoczenie. Inne lampy zamontujemy na hali magazynowej, inne w biurze z dostępem do światła dziennego, a inne na stanowiskach precyzyjnego montażu.

Rzadko podejmowanym celem jest eliminacja zakłóceń wnoszonych do sieci elektrycznej przez lampy. Tanie zasilacze, bez wymaganych filtrów czy układów zabezpieczających, są nie tylko niebezpieczne dla diod LED, ale dodatkowo same są źródłem zakłóceń przesyłanych do sieci energetycznej. Źle dobrane oświetlenie LED może być zatem, nie generatorem oszczędności, ale niestety dodatkowych kosztów, ponieważ za tzw. moc bierną operator systemu dystrybucyjnego nalicza dodatkowe opłaty. Zdarzają się sytuacje, że po wymianie dotychczasowego systemu oświetlenia żarowego (żarówki nie pobierają mocy biernej) opłaty za energię nie zmalały, a  wręcz wzrosły. Powodem jest zamontowanie niskiej klasy opraw LED, z zasilaczami o niskim współczynniku mocy, znacznie poniżej 0,5. W naszych rozwiązaniach problem ten nie występuje.

Ile można zyskać?

Stosując układy automatyki i programowanie, możemy zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 65 – 75%. Wynika z tego, że dobierając odpowiednie oświetlenie, do zysków z wymiany samej technologii, dokładamy dodatkowo 20% oszczędności! Zwrot z inwestycji w mieszane systemy oświetleniowe z  układami sterowania to nawet 1 – 2 lata! Na przykład parkingi podziemne lub zamknięte parkingi naziemne, gdzie konieczne jest stałe oświetlenie, zgodne z normami, do wielkie pole do optymalizacji. Dzięki detekcji ruchu światło będzie operować tylko tam, gdzie jest potrzebne (dojście do samochodu, trasa jego ruchu, miejsce parkingowe). Stała, minimalna wartość natężenia światła spowoduje brak efektu zużywania się starszych typów świetlówek przez ich wzbudzanie i wyłączenie, jak również spełni cele bezpieczeństwa i ochrony budynku (kamery CCTV, monitoring). Oferując nasze rozwiązanie proponujemy Państwu oszczędności energii elektrycznej sięgające nawet do 75% w porównaniu z tradycyjnymi systemami świetlówkowymi.

Co wyróżnia nasze usługi?

FOKUS Consulting Sp. z o.o. posiada status dystrybutora, więc przy obliczaniu kosztów konkretnej inwestycji jest możliwość negocjowania rabatów od cen katalogowych.

Wystarczy przesłać nam założenia, a wycenimy całą inwestycję oraz obliczymy stopę zwrotu. Dobierzemy też instrumenty, niezbędne do sfinansowania inwestycji.

Jesteśmy przygotowani do:

  • Przeprowadzenia profesjonalnego audytu oświetlenia, ponieważ wykonaliśmy kilkadziesiąt opracowań, których efektem było pozyskanie funduszy EU np. z RPO. Przygotowujemy również dokumentację audytu efektywności energetycznej oraz wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie Białych Certyfikatów.
  • Wykonania badania fotometrycznego w celu doboru odpowiedniej liczby opraw o optymalnej charakterystyce.
  • Przygotowania projektu inwestycyjnego, uwzględniającego całkowity czas życia (koszt zakupu i koszty eksploatacji).
  • Dostawy i montażu oraz konfiguracji systemu oświetleniowego.
  • Uzgodnienia obsługi serwisowej z negocjowanymi czasami reakcji (SLA).

Nasi Klienci mają też możliwość wsparcia oraz wyboru różnych formy finansowania inwestycji:

  • Leasing / kredyt.
  • Finansowanie przez stronę trzecią – ESCO.
  • Partnerstwo Publiczno – Prywatne – PPP.

Katalog produktu

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem produktu:

Jesteś zainteresowany optymalizacją oświetlenia?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia: 801 888 800